INFORMASJON

Vinter (1. okt til 31. mars)
Man-Fre08:00 - 16:00
Lørdag09:30 - 13:00
Sommer (1. apr til 30. sept)
Man-Fre08:00 - 16:00
Tirsdag08:00 - 19:00
LørdagStengt

Miljøpolicy

Å verne om det ytre miljø skal være en av våre høyest prioriterte oppgaver. Miljøforståelse skal styre alle våre aktiviteter.

Vi skal kontinuerlig arbeide med å utvikle prosesser som har minst mulig negativ virkning på miljøet.

Gjenbruk og sirkulærøkonomi er kjernen i vår drift. Vi skal tilby bildeler for gjenbruk til verksteder og private kunder. Ferdig demonterte og miljøsanerte kjøretøy selges videre for gjenvinning av råvarene.

Vi skal fremstå som en ryddig bedrift, hvor estetikk er satt i høysetet.

Vår ambisjon er å være i forkant av lovverket m.h.t. miljø.

Vi skal ha fokus på kommunikasjon med våre ansatte og kontinuerlig forbedre våre rutiner der det er mulig.

Vi vil årlig gjennomføre revisjoner for å kontrollere og forbedre systemets funksjon og effektivitet.

Åpenhet i dialog med ansatte og myndighet er et prioritert mål.

Det operative og økonomiske ansvaret for miljøstyringen ligger hos Knoks Bildelers daglige leder. Det er delegert ansvar for rapportering til utvalgte personer i bedriften. Alle ansatte er ansvarlig for å etterleve Knoks Bildelers miljøstyringssystem.

(Knoks Bildeler AS – 12. september 2023)

Alltid under halv pris av nytt

Deler til biler 0-5 år:    

  • Minimum 50% avslag i forhold til ny originalpris i Norge
  • Gjelder ferdig demonterte deler
  • Eventuelle forsendelseskostnader regnes ikke med i prisgarantien

Deler til biler >5 år:

  • Minimum 60% avslag i forhold til ny originalpris i Norge
  • Gjelder ferdig demonterte deler
  • Eventuelle forsendelseskostnader regnes ikke med i prisgarantien
  • På eldre biler, og ved selvplukk, vil ofte prisen ligge betydelig under dette nivået.

Prisen på nye deler er ofte markedstilpasset og prisene endrer seg hyppig. Det er derfor ikke mulig for oss å være oppdatert på disse til enhver tid. Dersom du i etterkant (max 3 mnd) finner ut at denne prisgarantien er overskredet, vil vi mot dokumentasjon på ny originalpris tilbakebetale differansen.

Vi har lang erfaring med forsendelser av deler til hele landet. Varer pakkes i egen pakkeavdeling, og sendes daglig til både profesjonelle verksteder og privatpersoner.

Til verksteder i lokalområdet har vi daglige vareleveringer med egen varebil. For forsendelse av varer utover lokalmiljøet brukes hovedsaklig Bring, A3 og Schenker som transportører.

Vi fokuserer på kvalitet og har sterkt fokus på å levere brukte kvalitetsdeler. Men skulle det mot formodning være noe galt med solgte deler, har vi smidige reklamasjonsordninger. Ta kontakt for nærmere retningslinjer.

Brukt kjøp = trygt kjøp

Vrakpant for biler er i 2020 kr 3000.-

Det er bare å komme og levere bilen til vraking uten å bestille tid på forhånd. Eventuelle spørsmål vedr vrakpant kan rettes på mail til kundeservice@knoks.no

Ta med vognkort og legitimasjon ved innleveringen, samt personnummer og kontonummer til pantemottaker. Informasjon om vraking og årsavgift kan finnes hos Skatteetaten.

 

Vrakpant på nye fraksjoner i 2018

Myndighetene har besluttet å  utbetale vrakpant på lastebiler (kr 5000) og campingvogner (kr 3000) fra 1. januar 2018. Forutsetningen er at disse har vært registrert i Norge på et eller annet tidspunkt. Vrakpant på disse fraksjonene fortsetter i 2020.

Vi har noe begrenset kapasitet for å motta disse, slik at forhåndsavtale for levering er nødvendig. Ta kontakt på kundeservice@knoks.no med kjennemerke eller chassisnummer for bestilling.

Det er begrensninger når det gjelder kjøretøygrupper på lastebil. Kontakt oss derfor i forkant og oppgi hvilken kjøretøygruppe som står i vognkortet.

Det er også innført vrakpant på mopeder og motorsykler (kr 500).

Septiktank i campingvogner må være fjernet før levering. Dersom ikke, så blir eier belastet med et gebyr på kr 1250.-. Kjennemerke campingvognen har/har hatt må være kjent. Dersom campingvognen ikke har vært registrert, vil den ikke være vrakpantberettiget, og da vil det påløpe miljøgebyr for innlevering. Ta kontakt for pris.

Personbiler og mopeder/motorsykler kan fortsatt leveres uten forhåndsavtale. Vrakpant på mopeder & motorsykler er 500.- i 2020. Personbiler er 3000.-

 

Vrakpantordning

Vrakpantordning omfatter person- og varebiler under 3 500 kg, samt kombinerte biler uansett tillatt totalvekt, beltemotorsykler, minibusser og campingbiler. For å få utbetalt vrakpant må vraket leveres til godkjent biloppsamlingsplass som utsteder vrakmelding.

Bilen må leveres inn hel, og ikke oppdelt ramme, med lesbart understellsnummer,  jf. § 4-8 i forskrift om kasserte kjøretøy. Taket må ikke trykkes ned før levering da dette vanskeliggjør miljøsaneringsjobben. Bileier har anledning til å fjerne dører, skjermer, motor mm før innlevering, men kan ikke skjære i bilen for å ta ut deler. Hjul og batteri kan fjernes umiddelbart etter bilen er levert på oppsamlingsplassen, alle andre deler må fjernes før innlevering.

Biloppsamlingsplassen tar fritt i mot de fire hjulene bilen står på, samt reservehjulet, totalt 5 hjul. Vi tar også i mot et ekstra hjulsett tilhørende bilen vederlagsfritt ved vraking. Flere hjul kan leveres hos oss, gebyr for levering er kr 25.- pr hjul.

Ved innlevering av vrak må informasjon om kjennemerke, understellsnummer og avskiltningsdato foreligge. Står skiltene fortsatt på bilen, leverer vi de inn til Biltilsynet. For pantemottaker må vi ha informasjon om person- eller foretaksnummer samt kontonummer. Pantemottaker trenger ikke være samme person som leverer inn bilen.

Vrakpantordningen ble innført i 1978. Offentlig godkjente biloppsamlingsplasser fikk rettighet og plikt til å ta imot vrak og utstede vrakmelding.

EGARA er en europeisk paraplyorganisasjon for biloppsamlingsbransjen. Siri Sveinsvoll er styreleder i EGARA.

bbbbbnbf-logo-small-1-

Knoks Bildeler er medlem i bransjeforeningen Norges Biloppsamleres Forening, NBF.

Informasjon

Miljødirektoratet 

Skatteetaten

Fylkesmannen i Rogaland

Vrakpant

Vedr. utbetaling av vrakpant kontakt Tollregion Midt-Norge:

E-mail adresse:   midtnorge@toll.no

Telefon nr:         75 54 95 00

Lover og regler

Avfallsforskriften Kapittel 4: Kasserte kjøretøy